Mijn Diensten 

Het vertekpunt voor mijn diensten:   

 Een project moet binnen de planning zonder incidenten verlopen! 

  Om aan die eis te voldoen biedt ProjectsPlus u actieve ondersteuning op maat.

 


 

IK BEN DE FACILITERENDE FACTOR: 

Als het gaat om de organisatie van inloopavonden bij inspraakgelegenheden. Ik ben ook degene die workshops, brainstormsessies en andere inspirerende evenementen organiseert. 

IK BEN DE VERBINDENDE FACTOR: 

Door ondersteuning te bieden bij het samenbrengen van partners als onderdeel van het geheel. De inzet wordt volledig afgestemd op uw projectdoelen. Hiervoor organiseer ik bijvoorbeeld vergaderingen of andere bijeenkomsten.

 

IK BEN DE ONMISBARE SCHAKEL: 

Bij het onderhouden van zowel de interne als de externe communicatiekanalen.

Intern:  om vanuit ieders eigen talent en kennis tot een team te kunnen komen, gemotiveerd om samen een doel te realiseren. Ik maak informatiestromen inzichtelijk en breng hier structuur in aan. 

Extern: ik kan ondersteuning bieden  bij het onderhouden van netwerken, ketens en samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld als verbindende factor tussen burgers en overheid.

IK BEWAAK DE VOORTGANG: 

Ik voel me, als onderdeel van een organisatie, verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit van processen binnen het project. Ik ondersteun zonodig bij een integrale aanpak van projectbeheersing.

Mijn kracht

 Breed inzetbaar

 Maatwerk op basis van mijn 

  Persoonlijke aanpak

  Een frisse kijk op uw project

 Praktische oplossingen

  Mijn aanpak is er een van direct toepasbare vakkennis

  Verantwoordelijkheidsgevoel voor het slagen van uw project en de weg daar naar toe

  Ik snap de dynamiek van uw project

  Altijd resultaatgericht

  Nauwkeurig en betrokken

  Ik verplaats me makkelijk in verschillende rollen

  Zelfstandig, binnen de grenzen van uw organsiatie.

  Vakkwaliteit, rust en vertrouwen!

 

Kortom: 
 

 ProjectsPlus zorgt voor een eindresultaat  waar u 
 als opdrachtgever blij van wordt! 

 Hoe doe ik dat? 

 BOUWEN = COMMUNICEREN

 

   

CONTACT