Referentie projecten 

 

Voorbereiding nieuwbouw jeugdgevangenisterrein Zutphen

Voorbereiding nieuwbouw Gerard Doustraat Zutphen

Voorbereiding nieuwbouw Halve Maanstraat Zutphen

Ruimte voor de Rivier: rivier verruimingsproject Lexkesveer

 

Ruimte voor de Rivier: aanleg Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Advisering transitie secretaresse naar projectondersteuner adviesburo

Programma Decentralisaties Zutphen – Lochem

Programma Wijkontwikkeling Waterkwartier Zutphen 

incl. fin. verantwoording GSO3 gelden 

 

Fin. verantwoording projecten Nationaal Bestuursakkoord Water

Advisering opzetten team Projectondersteuning grote overheidsorganisatie

Project Groot Onderhoud wegen 

Project Groot Onderhoud kunstwerken 

 

Project voorbereiding realisatie en uitvoering verkeersveiliger maken N757 Wythmen – Dalfsen

Voorbereiding realisatie N 348 Wegvak om Wesepe

Voorbereiding realisatie en uitvoering N 350 Rijssen – Wierden Uitvoering N 348 rondweg Deventer

Realisatie balgstuwkering Ramspol

Programma Rivier in de Stad Zutphen

 

CONTACT

OPDRACHTGEVERS